La casa rural els Esclopets compta amb 8 habitacions i 7 banys.

La casa rural els Esclopets compta amb 8 habitacions, 4 d’elles amb bany propi i la resta amb bany compartit.


previous arrow
next arrow

previous arrow
next arrow

previous arrow
next arrow

previous arrow
next arrow

previous arrow
next arrow

previous arrow
next arrow


previous arrow
next arrow

previous arrow
next arrow